Olimpiada Historyczno-Prawna im. prof . M. Sczanieckiego

FINAŁ OLIMPIADY HISTORYCZNO-PRAWNEJ im. Prof. Michała Sczanieckiego – edycja 2023/2024 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Polskim Towarzystwem Historii Prawa zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu historyczno-prawnego, jakim jest Olimpiada Historyczno-Prawna im. prof . M. Sczanieckiego (dalej: „Olimpiada”). Tegoroczna edycja Olimpiady będzie przebiegała według poniższych zasad: 1. Finaliści zostaną wyłonieni przez poszczególne ośrodki …

Olimpiada Historyczno-Prawna im. prof . M. Sczanieckiego Read More »