Polskie Towarzystwo Historii Prawa

GALERIA

Spotkanie Założycielskie - Łódź, 11 grudnia 2021 r.

Uwertura do Zjazdu Historyków Prawa: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Historii Prawa. Wybory władz PTHP na nową kadencję 2023-2027 - Toruń, 20 września 2023 r.

XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych pt. "Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego" - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 21-22 września 2023 r.

Finał konkursu na Najlepszy Debiutancki Artykuł Naukowy w zakresie historii prawa dla studentów i absolwentów studiów magisterskich do dwóch lat od zakończenia studiów – Toruń, 21 września 2023 r.