Polskie Towarzystwo Historii Prawa

MISJA TOWARZYSTWA

Historia prawa

jest jednym z najstarszych prawniczych przedmiotów akademickich w Polsce. Badania, dydaktyka oraz oddziaływanie dyscypliny na świat pozaakademicki obecne są na ziemiach polskich od ponad 150 lat. Dorobek naszej dyscypliny, stale poszerzany o nowe wyniki badań oraz osiągnięcia dydaktyczne jest dowodem naszego zaangażowania w polskim życiu akademickim.