Polskie Towarzystwo Historii Prawa

100 – lecie bankowości centralnej

OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA – KONKURS WIEDZY O PRAWIE. KONKURS  HISTORYCZNO-PRAWNY „100 – LECIE BANKOWOŚCI CENTRALNEJ”

Nawiązując do okrągłej rocznicy utworzenia w 1924 r. Banku Polskiego S.A. jako banku centralnego II RP, Sekcja Historii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL pod opieką dr Judyty Dworas-Kulik, postanowiła uczcić to wydarzenie zapraszając uczniów szkół średnich do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy historyczno-prawnej pod hasłem „100 – lecie bankowości centralnej”. Dnia 24 maja 2024 r. w siedzibie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbył się finałowy etap zmagań konkursowych oraz gala wręczenia nagród. Wśród finalistów znaleźli się uczniowie z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Troje Laureatów otrzymało indeks na kierunek prawo WPPKiA KUL. Pierwsze miejsce zajął MACIEJ HYPIAK z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, drugie KSENIA GAŁĄZKA z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, zaś trzecie KINGA ADAMKOWSKA z Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Historyków Prawa. Prezes PTHP w imieniu własnym oraz Zarządu złożył zwycięzcom konkursu historyczno-prawnego serdeczne gratulacje oraz życzył powodzenia na studiach prawniczych. Zaprosił również do podjęcia aktywności naukowej wokół tematyki dziejów prawa w przeszłości zapewniając, iż PTHP będzie ich wspierać w podążaniu drogą pogłębionego poznania dziejów prawa.

Prezes PTHP kierując słowa do wszystkich finalistów podkreślił, iż historia prawa to dyscyplina, która odkrywa bogactwo dziedzictwa prawnego i nierzadko dostarcza gotowe odpowiedzi na wciąż zadawane pytania i rozwiązania problemów, z jakimi stale się borykamy. Wskazał, iż dziedzictwo to jest ubarwione zmieniającym się kontekstem społecznym, kulturowym, politycznym i ekonomicznym. Jawi się niekiedy jako ledwo dostrzegalne okruchy docierające do nas za pośrednictwem strzępów pergaminu, innym razem onieśmiela niekończącymi się regałami akt sądowych czy archiwaliów bankowych. Niemniej zawsze zaskakuje bogactwem swej treści i zapisaną w nim mądrością doświadczeń. Na koniec życzył zgromadzonym, aby udział w konkursie był nie tylko okazją do szlachetnej rywalizacji zakończonej wyczekiwanym sukcesem, ale także wspaniałą przygodą otwierającą wrota do poznania dziejów prawa.

Sekcja Historii Prawa KNSP KUL w ramach obchodów 100 – lecia bankowości centralnej dnia 17 maja 2024 r. współorganizowała również Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Banku Polskiego S.A.”, którą Polskie Towarzystwo Historii Prawa objęło honorowym patronatem.