Polskie Towarzystwo Historii Prawa

Finał Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Prof. M. Sczanieckiego

W dniu 27 maja 2024 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim miał miejsce finał Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Prof. M. Sczanieckiego. Tegoroczną edycję zorganizowały: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ, Zakład Historii Prawa Polskiego UJ, Katedra Prawa Rzymskiego UJ, Polskie Towarzystwo Historii Prawa. Udział w tym wydarzeniu wzięli studenci, zwycięzcy eliminacji wydziałowych poszczególnych uniwersytetów. Do Krakowa przybyły reprezentacje następujących ośrodków akademickich: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Finał Olimpiady Historyczno-Prawnej uroczyście otworzyła Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UJ, prof. dr hab. Dorota Malec. Prof. Malec przypomniała historię tego wyjątkowego wydarzenia, wskazując jednocześnie na losy uczestników, którzy współcześnie, w poszczególnych ośrodkach akademickich w całej Polsce, tworzą kształt i kierunki rozwoju historii prawa, żywiąc nadzieję, że także pośród tegorocznych uczestników, znajdują się przyszli naukowcy. Podczas otwarcia obecni byli: Kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa – prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, Kierownik Zakładu Historii Prawa Polskiego – dr hab. prof. UJ Izabela Lewandowska-Malec, Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Prawa – dr hab. prof. UJ Maciej Mikuła.

Uczestnicy prezentowali swoje odpowiedzi przed komisjami, w ramach wcześniej zadeklowanych tematycznych modułów. Wypowiedzi uczestników były oceniane pod kątem ich zawartości merytorycznej, poprawności budowanych argumentów, a także warstwy językowej. Tegoroczną edycję wygrał Pan Wiktor Jabłoński reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Drugie miejsce zajęła Pani Idalia Zamiela z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Trzecie miejsce ex aequo zajęli Pan Wojciech Orzeł z Uniwersytetu Gdańskiego, Pan Jakub Olszański z Uniwersytetu w Białymstoku, Pan Paweł Korniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Po zakończeniu oficjalnej części Polskie Towarzystwo Historii Prawa zorganizowało dla chętnych warsztaty z historii źródeł, które przeprowadzili dr Damian Szczepaniak (Uniwersytet Gdański) oraz dr Jan Sowa (Uniwersytet Warszawski). Warsztaty cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników, z których każdy z nich otrzymał stosowny certyfikat uczestnictwa oraz upominki od organizatorów.

Edycję w roku akademickim 2024/2025 zorganizuje Uniwersytet Gdański we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Prawa.

*mgr Izabela Wasik (UJ)