Polskie Towarzystwo Historii Prawa

Walne Zgromadzenie – wybory władz PTHP na kadencję 2023-2027 (Toruń, 20 września 2023 r.)

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa miło mi poinformować, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Prawa z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wyboru Prezesa Towarzystwa na kadencję 2023-2027, Walne Zgromadzenie Członków postanowiło powołać dra hab. Macieja Mikułę, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Na wniosek Prezesa Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków powołało dra hab. Jana Halberdę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na stanowisko Skarbnika Polskiego Towarzystwa Historii Prawa. Natomiast dra Tomasza Kucharskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na stanowisko Sekretarza PTHP. 

Walne Zgromadzenie Członków postanowiło również powołać członków zwyczajnych Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Prawa na kadencję 2023-2027 w osobach: 

dra hab. Michała Gałędka, prof. UG (z Uniwersytetu Gdańskiego); dra hab. Łukasza Korporowicza, prof. UŁ (z Uniwersytetu Łódzkiego); dra hab. Piotra Pilarczyka, prof. UAM (z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu); dra hab. Piotra Pomianowskiego, prof. UW (z Uniwersytetu Warszawskiego); dra hab. Macieja Rakowskiego, prof. UŁ (z Uniwersytetu Łódzkiego) oraz dr hab. Annę Tarnowską, prof. UMK (z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Na członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historii Prawa na kadencję 2023-2027, Walne Zgromadzenie Członków postanowiło powołać dr hab. Dorotę Wiśniewską, prof. UŁ (z Uniwersytetu Łódzkiego); dr Judytę Dworas-Kulik (z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) oraz dra Mateusza Szymurę (z Uniwersytetu Wrocławskiego).

Z wyrazami szacunku,
Dr Tomasz Kucharski,
Sekretarz Zarządu
Polskiego Towarzystwa Historii Prawa