Polskie Towarzystwo Historii Prawa

Finał Konkursów PTHP (Toruń 21 wrzesień 2023 r.)

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Nauki PTHP mam zaszczyt i przyjemność ogłosić, iż w I edycji Konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Prawa, zdobywcą pierwszego miejsca jest Pan Doktor Hubert Mielnik

Tytuł monografii: Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944 (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2020).

Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie dla Pana Doktora Piotra Alexandrowicza za monografię: Kanonistyczne uzasadnienie swobody umów w zachodniej tradycji prawnej (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) oraz dla Pana Doktora Bartosza Zalewskiego za monografię: Humanitas w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego: religia, polityka, prawo (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2021).

Ponadto w imieniu Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Dydaktyki PTHP mam zaszczyt i przyjemność ogłosić, iż w I edycji Konkursu na Najlepszy Debiutancki Artykuł Naukowy, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Prawa, wyróżnienie zdobyła Pani Izabela Wasik.

Serdecznie gratulujemy!

 

Z wyrazami szacunku,
Dr Tomasz Kucharski,
Sekretarz Zarządu
Polskiego Towarzystwa Historii Prawa