Polskie Towarzystwo Historii Prawa

Wieczorne spotkania z dydaktyką historią prawa – cykl seminariów Komisji Dydaktyki PTHP

Szanowni Państwo
Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Historii Prawa!

W imieniu Komisji Dydaktyki PTHP i jej Przewodniczącej – prof. Anny
Tarnowskiej mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na kolejne
seminarium z cyklu „Wieczorne Spotkania z Dydaktyką Historii Prawa”.
Odbędzie się ono za tydzień – 19 marca 2024 r. (we wtorek) o godz. 17:30
w trybie online na platformie MS Teams pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anYJxgWTAIXRsyxTBGtlZxPDg6MUoJR0INrOUK615Cz41%40thread.tacv2/1710238439397?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%220e9229d8-69b8-4fc7-bf66-e004a58d1cf3%22%7d

Naszym Gościem będzie Pan Dr Piotr Michalik z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który podzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem
z zakresu stosowania różnorodnych metod dydaktycznych w ramach ćwiczeń z
historii prawa. Po prezentacji Pana Doktora spodziewamy się burzliwej i
owocnej dyskusji! Serdecznie zachęcamy do udziału!

SEMINARIUM – pan dr Piotr Michalik

***********************************************************

Szanowni Państwo
Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Historii Prawa!

W imieniu Komisji Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Historii Prawa, działającej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu, serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Profesor Vivianą Kluger, reprezentującą Szkołę Prawa przy Universidad de Buenos Aires.

Pani Profesor wygłosi w języku angielskim prelekcję pt. „Legal history in Argentina. University teaching and research areas”, która wprowadzi nas w specyfikę argentyńskiej dydaktyki historii prawa i opowie o prowadzeniu badań historycznoprawnych w swoim kraju.

Seminarium odbędzie się 28 listopada 2023 (wtorek) o godzinie 19:00 w formie hybrydowej – w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu przy ul. Władysława Bojarskiego 3 (sala nr 109) oraz na platformie ZOOM:
https://zoom.us/j/95698830315?pwd=WmlkMzlxS1dVa2t4NGdkZWdiK2pPZz09

Po zakończeniu wykładu przewidujemy czas na dyskusję, której towarzyszyć będzie – jak mamy nadzieję – inspirująca wymiana myśli oraz doświadczeń. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu!

Spotkanie z Panią Profesor Kluger stanowi z pierwsze z seminariów Komisji Dydaktyki PTHP z cyklu zatytułowanego „Wieczorne spotkania z dydaktyką historią prawa”. Celem tego cyklu jest przede wszystkim otwarcie forum dla historyków prawa do wymiany pomysłów oraz doświadczeń związanych z szeroko pojmowanym nauczaniem historii prawa.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Dr Tomasz Kucharski,
Sekretarz Zarządu
Polskiego Towarzystwa Historii Prawa