Polskie Towarzystwo Historii Prawa

Konkurs „Debiut”

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Dydaktyki PTHP mam zaszczyt i przyjemność przesłać Państwu informację dotyczącą organizowanego przez Towarzystwo konkursu na artykuł naukowy w zakresie historii prawa napisany przez studenta lub absolwenta studiów historycznych lub prawniczych (do dwóch lat od ukończenia studiów).

W załączeniu znajdą Państwo List Prezesa PTHP – prof. Macieja Mikuły zapraszający do udziału w konkursie, a także ogłoszenie konkursowe i regulamin, gdzie wyjaśnione zostały szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Pragniemy zwrócić uwagę, że udział w Konkursie wymaga m.in. wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Wszelkie wymagane formularze odnajdą Państwo wśród załączników.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!
Będziemy także wdzięczni za rozpowszechnianie informacji o naszym przedsięwzięciu, zwłaszcza wśród seminarzystów, członków kół naukowych oraz doktorantów.

Z wyrazami szacunku,
Dr Tomasz Kucharski,
Sekretarz Zarządu
Polskiego Towarzystwa Historii Prawa

Załączniki